วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8 (2 - 6 ก.ค. 2555)

             ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.2 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.203 .207  และ ม.208 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันอังคาร  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม. 203 ทุกวันในคาบ 10  เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8),  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ   และในตอนเย็นทุกวันในคาบ 10 
จะได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลนักเรียนซ้อมกิจกรรมกีฬาอำเภอ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น