วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17 (3 - 7 ก.ย. 2555)

ในสัปดาห์นี้วันที่ 3-4  ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.2 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.203 .207  และ ม.208 ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่  5  ข้าพเจ้าได้รับหมายหมายให้ช่วยส่งตัวนักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  สถานที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ณ จุดรายงานตัว  (งานวิชาการ)
วันที่ 6  ข้าพเจ้าได้รับหมายหมายให้ช่วยบริการเครื่องดื่มและอาหารแก่คณะครู  สถานที่โรงเรียนเบญจมาศ  ณ หน้าโรงยิมของโรงเรียน  (งานวิชาการ)

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16 (27 - 31 ส.ค. 2555)


ในสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ 27 ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียน ม.203207และ 208  และอังคารที่ 28 ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียน ห้องม.203 และ ม.207 ตามที่ได้รับมอบหมาย  ,วันพุธ ที่ 28 ถึงวันศุกร์ ที่ 31  เป็นกิจกรรมค่ายวิชาการ  ที่ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจค่ายใดค่ายหนึ่ง  สำหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์จัดวันที่ 30 – 31 สถานที่วิทยาลัยภูมิปัญญา จ.พัทลุง ข้าพเจ้าและเพื่อนนักศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่มและประจำฐาน  นันทนาการ ฝ่ายอุปกรณ์
ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13 (6 - 10 ส.ค. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม./2 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.203 .207  และ ม.208 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม.203 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA), เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8)
และในวันที่ 10  คาบที่ 1-2  พิธีวันแม่  มีการตักบาตรช่วงเช้า  ต่อด้วยพิธีการ

กิจกรรมกีฬาอำเภอของโรงเรียน

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.203 .207  และ ม.208  ตามที่ได้รับมอบหมาย  

27   ก.ย. กิจกรรมวันภาษาไทย ใช้เวลาคาบที่ 6 -10

27 กิจกรรมวันภาษาไทย ใช้เวลาคาบที่ 6 -10

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10 (16 - 20 ก.ค. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.203 .207  และ ม.208  ตามที่ได้รับมอบหมาย  
และในวันที่16 - 17 คาบที่ 10 นักเรียนซ้อมกีฬาและกองเชียร์,  
วันที่ 18 คาบที่ 1 – 2  ร่วมพิธีการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า 
 คาบที่ 3 - 4  นักเรียนเรียนตามปกติ  คาบที่ 6 – 10  ซ้อมใหญ่กีฬา 

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9 (9 - 13 ก.ค. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.2 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.203 .207  และ ม.208 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันอังคาร  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียนห้องม. 203 ทุกวันในคาบ 10 (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน PISA  คณิตศาสตร์ชุดที่ 1),  เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8),  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลลูกเสือในระดับชั้น ม. 2 ในคาบลูกเสือ