วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16 (27 - 31 ส.ค. 2555)


ในสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ 27 ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียน ม.203207และ 208  และอังคารที่ 28 ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียน ห้องม.203 และ ม.207 ตามที่ได้รับมอบหมาย  ,วันพุธ ที่ 28 ถึงวันศุกร์ ที่ 31  เป็นกิจกรรมค่ายวิชาการ  ที่ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจค่ายใดค่ายหนึ่ง  สำหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์จัดวันที่ 30 – 31 สถานที่วิทยาลัยภูมิปัญญา จ.พัทลุง ข้าพเจ้าและเพื่อนนักศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่มและประจำฐาน  นันทนาการ ฝ่ายอุปกรณ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น