วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.203 .207  และ ม.208  ตามที่ได้รับมอบหมาย  

27   ก.ย. กิจกรรมวันภาษาไทย ใช้เวลาคาบที่ 6 -10

27 กิจกรรมวันภาษาไทย ใช้เวลาคาบที่ 6 -10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น