วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17 (3 - 7 ก.ย. 2555)

ในสัปดาห์นี้วันที่ 3-4  ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.2 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.203 .207  และ ม.208 ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่  5  ข้าพเจ้าได้รับหมายหมายให้ช่วยส่งตัวนักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  สถานที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ณ จุดรายงานตัว  (งานวิชาการ)
วันที่ 6  ข้าพเจ้าได้รับหมายหมายให้ช่วยบริการเครื่องดื่มและอาหารแก่คณะครู  สถานที่โรงเรียนเบญจมาศ  ณ หน้าโรงยิมของโรงเรียน  (งานวิชาการ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น